Αυτοκόλλητα από το Antifa Westside!

Ενάντια στην πειθαρχία, τους καθαρούς τοίχους ,τους φασίστες και τους ρουφιάνους αυτής της πόλης!

Στέλνεις mail, παίρνεις stuff!

antifawestside77@gmail.com